Skrifter, 1941

H. C. Andersenpjäs på Söder!

Brandtal för Sveriges första barnteater.

"Barnen få själva bli recensenter av föreställningarna och sålunda ange sina önskningar för kommande repertoar."

Om texten

Bergman satte upp H. C. Andersens Elddonet på Sagoteatern. Anteckningarna här består av alltifrån anmärkningar i regimanuskriptet till utkast till dagspressannonser. På Sagoteatern gjorde Bergman uppenbarligen det mesta: han var direktör, regissör, producent, dramaturg, marknadsförare, och så vidare. Jämför även föredragen [Välkomsttal till premiären av Elddonet] och [Tal om barnteater].

Under rubriken ”Den nystartade barnteatern” framgår även den då helt banbrytande idén bakom hela Sagoteatern:

Den nystartade barnteatern på Söder, Medborgarteatern, har startat ett experiment efter originella riktlinjer: Barnen få själva bli recensenter av föreställningarna och sålunda ange sina önskningar för kommande repertoar.

Ett intimt samarbete har upptagits med stadens skolor, varvid särskilt läraren i modersmålet och teckning engageras. Barnen få nämligen skriva uppsatser och göra teckningar reproducerande föreställningen de sett. Detta är ett psykologiskt experiment, som kan ha sitt intresse även utanför teaterns och skolornas sfär. Denna undersökning kommer att visa, hur mycket barnen – i åldern 8–16 år – uppfatta av den sceniska aktionen, vilka etiska och estetiska värden, som de assimilera och uppskatta.

En del av barnens uppsatser och teckningar sparades av teatern och senare Bergman själv, och finns i Ingmar Bergmans Arkiv. Experimentets resultat kan således fortfarande bli föremål för analys för den hågade.