Skrifter, 1940

Himmelrikets nycklar

Det enda bevarade resultatet från högskolestudierna är en uppsats om – förstås – Strindberg.

Om texten

Bergman läste litteraturhistoria vid Stockholms högskola ett tag under början av 1940-talet. Enligt egen utsago var han inskriven mest för att kunna arbeta med Stockholms studentteater, men åtminstone ett akademiskt resultat blev också följden: en uppsats om en ganska okänd Strindbergspjäs. Av lärarens (den legendariske professorn Martin Lamm?) skriftliga omdöme på förstasidan framgår bland annat att han finner ”Själva uppslaget bättre än genomförandet.”