Skrifter, 1976

Jeder Mensch hat Traume, Wünsche, Bedürfnisse

Bergmans tacktal inför mottagandet av Goethepriset 1976, där han diskuterar de humanistiska, psykologiska och professionella grunderna för konstnärlig verksamhet.

Göte var en stor pöt.

Om texten

Texten, som bara publicerats på tyska, tar sin utgångspunkt i omständigheterna till varför han nu bor i Tyskland:

Den fjortonde juni detta år erhöll jag arbets- och uppehållstillstånd i ert land. Den femtonde september börjar jag i Bavaria-films ateljéer spela in min första film utanför Sverige. Från mitten av februari repeterar jag Strindbergs drömspel på Rezidensteatern i München. Idag tar jag emot staden Frankfurts Goethe-pris – en hedersbetygelse som djupt har rört och upprört mig. Jag står alltså vid 58 års ålder som debutant i en kulturkrets som direkt och indirekt varit av mäktig betydelse för min utveckling till mänska och konstnär. Jag kommer från ett land som jag älskar och som jag aldrig trodde att jag skulle lämna, i varje fall inte frivilligt. Likafullt är min landsflykt till det yttre frivillig, på ett inre plan ett oavvisligt tvång.