Skrifter, 1978

Kärlek utan älskare

Refuserat manuskript till fascinerande metafilm.

"OBS! Detta är det enda i sinnevärlden existerande exemplaret"

Om texten

Handskrift av Bergman på sista sidan:

Det här manuskriptet refuserades av tre utomordentligt samvetsgranna producenter. Deras motiveringar växlade men grundtonen var enhetlig: det är omöjligt att göra en film av det här materialet. Skulle kosta. Skulle bli en katastrof. Självmord.

Jag delade så småningom deras sorgsna meningar och förpassade mitt manus till arkivets avd. orealiserbara visioner och drömmar.

Så var det med den saken.

Sthlm 20 dec 99