Skrifter, 1946

Komedien om Jenny eller Dagen slutar tidigt

Manus till Dagen slutar tidigt.

Om texten

Pjäsen uppfördes först av Bergman och senare som radiopjäs i regi av Bengt Ekerot.  

Jenny: Jag är tacksam över att det är ni som sitter här bredvid mig. Ni är i alla fall en riktig mänska.

Peter /skrattar/: Jag! Jag är femhundra misslyckade roller. En dålig skådespelare som inte ens gitter spela teater i det privata.