Skrifter, 1974

[Kommentar till Trollflöjten]

Sällan citerad men högintressant text om Mozarts opera (fast kanske mer om dess regissör).

Om texten

Den som köpte grammofoninspelningen av Trollflöjten fick på köpet ett häfte med librettot kommenterat av Bergman på svenska, engelska och tyska.

Var utspelas Trollflöjten? Scenografer har funnit oöverstigliga svårigheter i att lokalisera pjäsen och man har oftast hamnat i omöjliga stilblandningar eller i avklädda stiliseringar som varit fjärmande eller obegripliga.

Jag tror för min del att man måste gå tillbaka till styckets tillblivelse, för att få någon rätsida på problemet.

Direktör Schikaneder ägde en teater, som enligt tidens sed var byggd i trä med avsevärt scendjup, lutande golv, skjutbara sidokulisser, höj- och sänkbara fonder, falluckor, ett svallande hav, anordningar för effektfulla eldsvådor, ramper med solljus och rovoljelampor, hissanordningar för gudarnas sändebud eller andra celestra framträdanden. Detta var alltså en lokalitet med avsevärd suggestionskraft och utomordentligt publiktycke. För denna underbara trollerilåda skrev direktören sitt sångspel i gott medvetande om sin teaters resurser, både på det tekniska och mänskliga planet.

På vinden har han sitt dräktförråd. Där hänger en vacker japansk jaktkostym, som inte varit med på några år, den kommer nu till användning. Den blir utmärkt för Papageno i första akten. I sin trupp har han en sångerska med en onaturligt märkvärdig koleratur [sic], hon får göra Nattens Drottning.