Skrifter, 1993

Larmar och gör sig till

Åtta impromptus varvid det åttonde är utformat som ett rondo.

Om texten

Liksom i många av sina senare verk vr Bergman länge osäker på om detta skulle bli en pjäs, en film eller prosa. Till slut blev det en film för teve.