Skrifter, 1945

Marie

"Filmmanuskript efter synopsisen 'Sentimental resa'"

Om texten

Av manuset blev först ingenting mer, men några år senare skulle Marie utgöra förlagan till Sommarlek.
 

Baletten PETRUSJKA som förekommer i filmen är en rysk balett av [här har lämnats utrymme]. Den handlar om tre marionetter. Petrusjka, ballerinan och skurken i dramat Moren. De uppträder i vardagslag på en marionetteater. Men en natt grips de av ett hemlighetsfullt liv och börjar rivalisera om ballerinan som hesiterar mellan dem. Moren avlivar då Petrusjka mitt under en pågående föreställning till åskådarnas enorma förtjusning och marionettdirektörens förtvivlan. På det sättet får Moren Ballerinan. Men i slutscenen ser man Petrusjkas ande spöka på marionetteaterns tak. Detta lämnar inte Ballerinan någon ro.