Teater, 1947

Mig till skräck

För andra gången på ett år sätter Bergman upp en av sina egna pjäser i Göteborg. Pjäsen innehåller självbiografiska detaljer såväl som andra igenkännbara inslag från Bergmans oeuvre.

"Det är beklagligt att hans skådespel tagits upp. Det är inte värt ens det smink som gick åt premiärkvällen ... Författaren var själv regissör och fick i denna egenskap alltså ligga i den säng han själv bäddade."
Olof Lagercrantz i Svenska Dagbladet

Om uppsättningen

I pjäsens programblad publicerade Bergman en introduktion med titeln I mormors hus, (även publicerad i Röster i Radio nr 10, 8-14 mars, 1953 med anledning av radioteaterversionen) som ursprungligen var tänkt som ett företal till pjäsen. Där avslöjade sig den unge Tobias som författarens alter ego. Dramat är skrivet som en ung mans försök att komma till klarhet över den skrämmande livsprocess, som med åren förvandlar en lovande och begåvad yngling till en förhatlig formelmänniska, hos vilken tron gett vika för andlig tomhet.

Att kritikerna gick hårt åt dramatikern Bergman hindrade inte det faktum att han vid denna tid räknades som en etablerad dramatiker och att även andra regissörer iscensatte hans pjäser. 1949 regisserade John Zacharias Rakel och biografvaktmästaren för Boulevardteatern i Stockholm, Bengt Ekerot satte upp Trämålning på Dramaten 1955, vilken också senare regisserades för TV av Lennart Olsson. Bergmans efterträdare på chefsposten i Helsingborg, Lars-Levi Laestadius, regisserade urpremiären av Kamma noll 1948 som Bergman kom att göra för Radioteatern först ett par år senare.

Källor

 • Ingmar Bergmans Arkiv.
 • Henrik Sjögren, Ingmar Bergman på teatern, (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1968).
 • Birgitta Steene, Ingmar Bergman: A Reference Guide, (Amsterdam University Press, 2005).
 • Birgitta Steene, Ingmar Bergman: A Reference Guide (Amsterdam University Press, 2005).

Medarbetare

 • Folke Sundquist, Tobias
 • Lisa Lundholm, Ebba
 • Håkan Jahnberg, Carl
 • Ingrid Borthen, Irene
 • Ludvig Gentzel, Erneman
 • Kolbjörn Knudsen, Juden Isak
 • Hjördis Pettersson, Mean
 • Bengt Schött, Anders
 • Ingmar Bergman, Författare
 • Maria Schildknecht, Mormor
 • Gertrud Fridh, Kersti
 • Ulf Johanson, Paul
 • Birgit Afzelius-Wärnlöf, Scenografi