Skrifter, 1962

Min pianist

Om texten

Bergman skriver om sitt musikintresse i allmänhet och sin hustru i synnerhet.

En Bach-fuga är klar, självklar i varje ögonblick, men fordrar samtidigt vitalitet och värme. En Chopin-barcarolle (detta till salongsstycke torterade mästerverk) måste återfå sin sensuella friskhet, sin hemlighetsfulla demoni, sin behärskande dynamik, bortom all ytlig briljans.