Skrifter, 1943

Om varför gangstern skriver vers

Novell om gangstern Theobald och hans hustru Elin.

Om texten

Bland övriga karaktärer märks bekantingar som Jack och Kasper. Efter att den gravida hustrun bekänt en utomäktenskaplig affär slår Theobald henne så illa att hon får missfall och dör, vilket alltså är varför huvudpersonen byter sysselsättning:

Det sista gangstern såg av verkligheten innan han lossade och for av det var det skräpiga magasinet där Elin låg och barnet och Jack i ett hörn sammankrupen med bakdelen i vädret. Efter den dagen skrev Theobald mycket vers. Han satte den ena versen framför den andra till ett så tjockt filter att han slutligen inte kunde se verkligheten.

En förkortad version av texten publicerades med den lämpliga titeln En kortare berättelse om ett av Jack uppskärarens barndomsminnen.