Teater, 1942

Sniggel snuggel/De tre dumheterna

Bergman misslyckas med två nyskrivna kortpjäser av Torun Munthe.

"Hur än kvällens experiment må utfalla har det i alla händelser varit en djup tillfredsställelse för oss alla att om inte övervinna svårigheterna, så åtminstone i görligaste mån bemästra dem."
Ingmar Bergman

Om uppsättningen

Anledningen till Bergmans dystra förord i uppsättningens programblad var att den föregåtts av en så kallad brandsyn. Brandsynen ledde till restriktioner som innebar att såväl dekorationsateljé som sminkloger måste rivas och att enbart tio personer fick vistas samtidigt på scen.

Produktionen verkar också ha varit den minst lyckade av Bergmans uppsättningar på Sagoteatern. I en en intervju i Aftonbladet skyller Bergman misslyckandet på det faktum att han använde sig av vuxna skådespelare i roller avsedda att spelas av barn. Några barn deltog dock i föreställningen, däribland Gittan Söderlund som kom att göra succé i rollen som Rödluvan i den senare uppsättningen samma år.

Källor

 • Ingmar Bergmans Arkiv.
 • Henrik Sjögren, Lek och raseri: Ingmar Bergmans teater, 1938-2002 (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2002).
 • Birgitta Steene, Ingmar Bergman: A Reference Guide, (Amsterdam University Press, 2005).

Medarbetare

 • Gösta Jansson, Trollkungen (Sniggel snuggel) / Benkt (De tre dumheterna)
 • Bojan Westin, Sniggel Snuggel (Sniggel Snuggel)/ Pelle (De tre dumheterna)
 • Ingemar Pallin, Hovmästaren (Sniggel snuggel) / Byxlös (De tre dumheterna)
 • Gertrude Stenberg, Skatfén (Sniggel snuggel)
 • Karl-Axel Forssberg, Greve Kometstjärna (Sniggel snuggel) / Gubben Karlsson (De tre dumheterna)
 • Karin Lannby, Grevinnan Kometstjärna (Sniggel snuggel) / Anna (De tre dumheterna)
 • Sture Persson, Georg (Sniggel snuggel)
 • Gunnel Hansson, Maria (Sniggel snuggel) / Lillan (De tre dumheterna)
 • Kerstin Berthel, Grevinnan (Sniggel snuggel)
 • Nancy Dalunde, Grevinnan (Sniggel snuggel) / Kerstin (De tre dumheterna)
 • Gittan Söderlund, Gärda (Sniggel snuggel) / Lisa (De tre dumheterna)
 • Torun Munthe, Författare
 • Rune Ede, Musikarrangemang
 • Ingmar Bergman, Regi
 • Gunnar Lindblad, Scenografi