Teater, 1944

Spelhuset/Herr Sleeman kommer

Bergman sätter upp två sällan spelade enaktare av Hjalmar Bergman från slutet av tiotalet.

"Någon riktigt lyckad teaterkväll var det inte."
Nils Beyer i Morgon-Tidningen

Om uppsättningen

Kortdramat Herr Sleeman berättar hur den femtonåringe Anne-Marie gifts bort med en syfilitisk gubbe. Bergman återkom till pjäsen när han 1957 gjorde sin första produktion för Sveriges Television.

I Stockholms-Tidiningen skrev Herbert Grevenius: "[Spelhuset] är en mycket dålig pjäs, och föreföll måhända dem som var obekanta med schemat dunkel till djupsinne." Regin var han dock mer positiv till: "Finare har Bergman inte genomfört ett tema."

Källor

 • Ingmar Bergmans Arkiv.
 • Henrik Sjögren, Lek och raseri: Ingmar Bergmans teater 1938-2002, (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2002).

Medarbetare

 • Toivo Pawlo, Direktören (Spelhuset) / Herr Sleeman
 • Inge Waern, Olga (Spelhuset) / Anne-Marie (Herr Sleeman kommer)
 • Anders Ek, Vännen (Spelhuset) / Jägaren (Herr sleeman kommer)
 • Birger Malmsten, Gunnar (Spelhuset)
 • Åke Fridell, Järnvägskungen (Spelhuset)
 • Bertil Sjödin, (okänd roll)
 • Monica Schildt, (okänd roll)
 • Sif Ruud, Tant Mina (Herr Sleeman kommer)
 • Rune Stylander, (okänd roll)
 • Curt Edgard, (okänd roll)
 • Palle Granditsky, (okänd roll)
 • Tulli Sjöblom, (okänd roll)
 • Siv Thulin , (okänd roll)
 • Margit Andelius, Tant Bina (Herr Sleeman kommer)
 • Franci Uher, (okänd roll)
 • Hjalmar Bergman, Författare
 • Ingmar Bergman, Regi