Skrifter, 1969

Svenstedt och Korridoren

Bergman går hårt (och orättvist) åt filmaren och kritikern Carl Henrik Svenstedt som anklagats för jäv i juryarbetet inför filmgalan.

Om texten

Det påstådda jävet rörde Janne Halldoffs Korridoren vars manuskript Svenstedt erbjudits att arbeta med. När det uppdagades avsattes han, ett beslut som applåderades av Bergman i denna artikel med orden: "Ta bort Svenstedt! Han luktar!" Det visade sig dock att Svenstedt tackat nej till det erbjudna samarbetet och han kunde därmed avsluta sitt juryarbete.