Skrifter, 1941

[Tal om barnteater]

Manuskript till föredrag i förbindelse med konferens om samarbete mellan Sagoteatern och skolor i Stockholmsområdet.

Om texten

Bergman beskriver skolelevers reaktioner på Elddonet, bland annat genom att anföra några av de uppsatser som elever fick skriva om föreställningen. Han drar bland annat slutsatsen att eleverna är mindre intresserade av handlingen än av enskilda inslag, i synnerhet häxan. Han passar också på att hålla ett brandtal för utökade resurser för barnteaterverksamheten i hela staden:

Denna teater når huvudsakligen Söders ungdomar. Det är väl den publik som har det knalast om pekunierna och som är svårast att räkna med som en framtida teaterpublik. Elddonsföreställningen har nått 3.234 av dessa ungdomar. Det rätta vore naturligtvis om man kunde tänka sig att Staden och Skolteatern m.fl. effektivt tog denna teater under sina vingars skugga och upprättade småteatrar liknande denna på samtliga malmar.