Skrifter, 1953

[Tal om filmens estetik och förutsättningar]

Manusutkast till tal vid Lunds universitet.

"Jag har haft många tillfällen att ångra mitt lättsinniga löfte att i afton tala om film."

Om texten

Det tal som sedan hölls blev i sin tur publicerat som Det att göra film, men eftersom detta tidigare utkast är så pass olikt får det här anses som en egen text.

Studera till exempel själva kinematografien, den elementära principen för rörelsens reproduktion på den vita duken, betrakta den perforerade remsan. Den består av femtiotvå små rutor per meter, dessa rutor äro avdelade från varandra med streck. Förskjutningen i rörelse från ruta till ruta är ytterligt liten även vid snabba förlopp.

Studera därefter projektorns apparaturs frammatningsmekanism (det hemlighetsfulla malteserkorset), där varje bildruta står stilla en tjugofjärdedels sekund varefter bländaren sluter för, fastän hela linsöppningen lämnar oss i fullständigt mörker, varefter nästa lilla ruta matas fram.