Skrifter, 2004

Tre dagböcker

Sammanställning av Ingmar Bergmans, hustrun Ingrids samt gemensamma dotterns Maria von Rosens respektive dagböcker under tiden från det att Ingrid mottar besked om cancer 1994 till dess att hon avlider året därpå.

Ur texten

Boken inleds med förord av både Maria von Rosen och Ingmar Bergman, från vilket följande är hämtat:

Några ord om redigeringen av dagböckerna. De är inskrivna i ögonblicket och har aldrig varit avsedda att läsas av någon annan än den som skrivit.

Vi har knappast ändrat något eller korrigerat. Nästan allt har fått stå som det skrevs i ögonblicket. Vi har inte heller förkortat de avsnitt som innehåller en malande monotoni. De står som motsatser till det uppslitande drama som drabbat oss.

Någon undrar kanske varför vi lämnat ut dessa kärva och opolerade dokument. Svaret är att det har varit en del av ett sorgearbete.

Vi har heller inte försökt dölja eller ursäkta våra egna tillkortakommanden eller vår egen handfallenhet. Detta är alltså inte ett stycke litteratur utan ett dokument. Inte en bok utan ett vittnesbörd.