Skrifter, 1975

Utkast till TV film om Jesu död och uppståndelse

och om några mänskor som deltog i dessa händelser.

Om texten

Bergmans film om Jesus blev dessvärre – liksom exempelvis Dreyers film om samma ämne – aldrig av.

FÖRORD

I evangeliernas skildring av dramat om Jesu sista dagar och död finns ett väldigt antal roller. Allteftersom mina studier av texterna fortskridit har dessa roller blivit levande, de har förvandlats från en gång för alla givna, fasta begrepp (fixerade redan i min barndom) till levande människor inneslutna i sina egna liv och i en självklar vardaglighet. Hur olika de än ter sig har de likväl ett gemensamt: De är alla omedvetna om att de är medagerande i ett av mänsklighetens väldigaste skådespel. De är också omedvetna om att detta skeende på ett fundamentalt sätt ska gripa in i deras liv och omgestalta det.

Det följande är en principskiss av förloppet och jag reserverar mig för de detaljändringar, som kan bli nödvändiga under utarbetandet av det slutgiltiga manuskriptet.


Ur Laterna Magica:

Den italienska televisionen ville göra en flim om Jesu liv. Starka finansiärer stödde projektet. En femmannadelegation anlaände till Sverige och beställde verket. Jag svarade med en utförlig synopsis om de sista fyrtioåtta timmarna av Frälsarens liv. Varje episod handlade om någon av dramats huvudpersoner: Pilatus och hans hustru, Petrus, förnekaren, Maria, Jesu moder. Maria från Magdala. Soldaten, som flätade törnekronan. Simon från Cyrene, som bar korset. Judas, förrädaren. Alla fick en egen episod där mötet med Passionsdramat oåterkalleligt förintade deras verklighet och förändrade deras liv. Jag meddelade att jag ville spela in filmen på Fårö. Visby ringmur skulle bli muren kring Jerusalem. Havet nedanför raukarna blev Genesarets sjö. På Langhammars steniga kulle ville jag resa korsen.
Italienarna läste, begrundade och backade blekt. De betalade rund
ligt och lämnade uppdraget till Franco Zefirelli; det blev Jesu liv och död i en vacker bilderbok, en riktig biblia pauperum.