Skrifter, 1941

[Välkomsttal till premiären av Elddonet]

Inför premiären av Elddonet höll Bergman ett litet tal till "Herrar Borgarråd, herr Stadsbibliotekarie, ärade gäster".

Om texten

Talet avrundas med en brasklapp:

Vad beträffar den pjäs som komma att spelas är inte mycket att säga. Det som överhuvud behöver omtalas är redan omtalat i vårt program.

En sak ville jag dock ytterligare pointera:

Detta är ett experiment, ett experiment där var och en och alla tillsammans gjort vad de förmått och kunnat.

Vi kan inte avgöra i vad mån vi lyckats, detta tillkommer eder nu först och sedan den ungdomliga och en smula kusligt obekanta publik som kommer.