Lars-Owe Carlberg

Inspelningsledare / Produktionsledare 1923-1988

Född den 31 augusti 1923 i Karlskrona. Karriären inleddes som inspicient i mitten av 1940-talet och Carlberg var därefter knuten till Sandrews som inspelningsledare under hela 1950-talet. Det var i den kapaciteten som han arbetade på Bergmans två Sandrew-filmer Gycklarnas afton och Kvinnodröm.
1960 kom Carlberg till Svensk Filmindustri och det var där som det mångåriga samarbetet med Bergman på allvar inleddes. Carlberg arbetade sedan på Bergmans samtliga filmer fram till sin död den 23 juli 1988. Han skymtar flera gånger även förbi som statist i filmerna från denna tid.

Lars-Owe Carlberg

Inspelningsledare / Produktionsledare 1923-1988

Född den 31 augusti 1923 i Karlskrona. Karriären inleddes som inspicient i mitten av 1940-talet och Carlberg var därefter knuten till Sandrews som inspelningsledare under hela 1950-talet. Det var i den kapaciteten som han arbetade på Bergmans två Sandrew-filmer Gycklarnas afton och Kvinnodröm.
1960 kom Carlberg till Svensk Filmindustri och det var där som det mångåriga samarbetet med Bergman på allvar inleddes. Carlberg arbetade sedan på Bergmans samtliga filmer fram till sin död den 23 juli 1988. Han skymtar flera gånger även förbi som statist i filmerna från denna tid.

Om Carlberg

Källor

  • Svensk filmdatabas.