Fårö

Fårö är en liten ö i Östersjön - 113 kvadratkilometer – som hör till den större ön Gotland med vilken Fårö är förbunden med färja. Landskapet är ytterligt speciellt; hela ön är i princip en enda kalkstensklippa, med spridda inslag av lågväxande skog och mer eller mindre bördiga jordbruksmarker.

Ingmar Bergman kom till Fårö med viss skepsis. Han letade inspelningsplatser till Såsom i en spegel och hade fått för sig att de skotska Orkney-öarna vore lämpliga. Produktionsledningen bedömde det som för dyrt och tyckte att Bergman åtminstone borde titta på Fårö, där han aldrig hade varit. Mötet med ön blev överväldigande. “Om man vill vara högtidlig kan man säga att jag hade funnit mitt hem, mitt verkliga hem. Vill man vara lustig kan man tala om kärlek vid första ögonkastet.” Bergman skulle spela in sex spelfilmer och en TV-serie på Fårö.

Scener ur ett äktenskap, arkivmaterial, J056

Gruppporträtt av filmteamet under inspelningen av Såsom i en spegel på Fårö.

© AB Svensk Filmindustri

Dessutom gjorde han två dokumentärfilmer om ön och dess befolkning: Fårödokument och Fårödokument 1979. I samband med inspelningen av Persona upptäckte han även ett landstycke som han köpte och lät bebygga. Där bodde han så ofta Stockholmsplikterna tillät, tills han 2003 sålde sin lägenhet i Stockholm och blev “fårögubbe” för gott. Enligt uppgift har han knappt lämnat ön sedan dess. I början av sjuttiotalet förverkligade Bergman nästan sina planer att upprätta en egen filmstad på Fårö, men planerna omintetgjordes av skatteaffären som tvingade honom till landsflykt. Emellertid lät han bygga en fullt fungerande ateljé, där Scener ur ett äktenskap spelades in.

De av filmerna som gör mest bruk av det särpräglade fårölandskapet är Såsom i en spegel, Persona, Skammen och En passion. Det karga, steniga landskapet med den vida Östersjön som fond, har ofta tolkats som en metafor för rollfigurernas inre känsloliv.

Scener ur ett äktenskap, arkivmaterial, J056

Bergman och Nykvists förkärlek för närbilder nådde nya höjder i Persona och filmen ger en god illustration av begreppet 'nykvistare' som sammanfattas i 'två ansikten och en tekopp'.

Foto: Bo Arne Vibenius © AB Svensk Filmindustri

När Bergman först kom till ön hade han som sagt hittat hem. “Först kom signaler från min intuition: det här är ditt landskap, Bergman. Det motsvarar dina innersta föreställningar om former, proportioner, färger, horistonter, ljud, tystnader, ljus och reflexer. Här finns trygghet. Fråga inte varför, förklaringar blir fumliga efterrationaliseringar. Så här till exempel: i ditt yrke söker du förenkling, proportion, anspänning, avspänning, andning. Fårölandskapet ger dig allt detta i rikligt mått." 

Ingmar Bergman avled i sitt hem på Fårö den 30 juli 2007, 89 år gammal. 

På kartan