Skrifter, 1953

Gycklarnas afton

"Ett skillingtryck på film" lyder undertiteln till manuskriptet.

Om texten

Två manusversioner existerar. Med ett annat slut skiljer sig det ena manuset från den inspelade filmen. Detta manus publicerades som serie i Filmjournalen 1953.