Långfilm, 1950

Sånt händer inte här

Politisk allegori riktad mot Sovjetunionen om den djävulske Atkä Natas som spionerar på flyktingar i Sverige.

"Det finns några filmer som jag skäms för eller av olika skäl tycker mycket illa om. Sånt händer inte här är den första. Den gjordes un­der häftigt inre motstånd. Den andra är Beröringen. Båda har cementerat en botten­nivå."
Ingmar Bergman i Bilder

Om filmen

Romanen Inom 12 timmar av den norske författaren Peter Valentin, pseudonym för Waldemar Brøgger, utkom i Stockholm 1944 på Bonniers förlag.

På grund av den gryende konflikten mellan svenska staten och filmbranschen om nöjesskatten (jämför Sommarlek) hade Svensk Filmindustri bråttom att producera en internationellt gångbar succé i form av en spionthriller. Herbert Grevenius anlitades för att skriva manuskriptet och Ingmar Bergman åtog sig "av ekonomiska skäl" regijobbet. Det blev en plåga.

 

sånt händer inte här, arkivmaterial, b20900003a

I regimanuset har Bergman nedtecknat rollistan med ett litet tillägg angående Atkä Natas: "Det blev inte Ebbe R. Han var världsfederalist och ville inte vara med i en film som riktade sig mot något land eller åskådning. Hu sade greven!"

Foto: Jens Gustafsson © Stiftelsen Ingmar Bergman

 

Inspelningen
Inspelningen startade i början av juli 1950, så gott som direkt efter Bergmans Sommarlek, och avslutades under senare hälften av augusti. Exteriörer togs bland annat på Södermalm i Stockholm. Export av filmen planerades från början, varför en engelsk version samtidigt framställdes. Kontrakterandet av Signe Hasso och Alf Kjellin kan ses som ett led i bolagets strävan att nå ut på den angloamerikanska marknaden. Signe Hasso, som då inte uppträtt i svensk film sedan början av 40-talet, var bofast i Hollywood men teaterengagerad i England. Alf Kjellin hade inlett sin amerikanska karriär. I England släpptes filmen vid årsskiftet 1952–53 under titeln High Tension; i Tyskland kom den 1959 med titeln Menschenjagd.

 

Sånt händer inte här, bakombild, Bergman, Signe Hasso

Det blev en miserable inspelning. Signe Hasso (Vera Irmelin), inkallad för att sprida Hollywood-glans över produktionen, var deprimerad och tungt medicinerad.

© SVT Bild

 

Bergman i Bilder

Jag var inte alls främmande för att göra en deckare eller en thriller. Det var inte det som var orsaken till min van­trivsel. Det var heller inte Signe Hasso. Hon var inkallad som den inter­na­tio­nella stjärnan i en film som med ofattbar en­fald hoppades skulle bli en framgång ute i stora värl­den. Sånt händer inte här gjordes där­för i två ver­sioner: en svensk och en engelsk­språ­kig. Men Signe Hasso, som var en begåvad och varm mänska, mådde då­ligt under inspel­ning­en. Hon var beroende av mediciner och man visste ald­rig när hon var euforisk eller dep­ressiv. Det var visserligen en svårighet men den var inte av­görande.

Min kreativa förlamning inträdde efter fyra inspel­ningsdagar. Jag träffade då de exilbaltiska skådespelare som skulle medverka. Det var ett chockartat möte. Jag insåg plötsligt vilken film vi borde ha gjort. Det fanns bland dessa lands­flyk­tiga aktörer öden och erfarenheter som gjorde den lätt­sinnigt konstruerade intrigen i Sånt händer inte här närmast obscen. Innan för­sta veck­an var slut begärde jag företräde hos SF-che­fen och bad honom att lägga ner pro­jek­tet. Men tåget var i gång och gick inte att stop­pa. I ungefär samma veva drabbades jag av in­flu­en­sa och ur den uppstod en nästan komiskt ursin­nig si­nu­sit som plågade mig under resten av in­spel­ning­en. Det var själen som satte sig till mot­värn, för­skan­sad längst inne i bihålor­nas mör­ker.

Det finns några filmer som jag skäms för eller av olika skäl tycker mycket illa om. Sånt händer inte här är den första. Den gjordes un­der häftigt inre motstånd. Den andra är Beröringen. Båda har cementerat en botten­nivå. Straffet uteblev inte: Sånt händer inte här gick till premiär hösten 1950 och blev ett välförtjänt kritiker- och publikfiasko. 

 

Sånt händer inte här, Ulf Palme

Istället för Ebbe R blev det Ulf Palme som axlade rollen som Atkä Natas.

Foto: Louis Huch © AB Svensk Filmindustri


Efterspel

Filmen fick överlag dålig kritik, men många recensenter visste inte om de överhuvudtaget skulle ta filmen på allvar. Den mest välvilliga kritikern var Stockholms-Tidningens Robin Hood, som bestämt sig för att upphovsmännen ville driva med honom. Grevenius och Bergman var allvarsmän, och inte kunde väl de på fullt allvar vilja åstadkomma något som detta? Filmen var en satir, ansåg han. Vilket den nog inte var.

Källor

 • Ingmar Bergmans Arkiv.
 • Ingmar Bergman, Bilder.
 • Svensk filmdatabas.
 • Svensk filmdatabas.

Medarbetare

 • Ingmar Bergman, Regi
 • Herbert Grevenius, Manus
 • Gunnar Fischer, Foto
 • Lennart Wallén, Klippning
 • Sol-Britt Norlander, Scripta
 • Alva Lundin, Förtexter
 • Nils Svenwall, Arkitekt
 • Erik Nordgren, Musik
 • Herbert Stéen-Östling, Musik
 • Eskil Eckert-Lundin, Orkesterledare
 • Sven Hansen, Ljudtekniker
 • Sven Persson, Mixning
 • Helge Hagerman, Produktionsledare
 • Tor Borong, Inspicient
 • Bengt Järnmark, B-foto
 • Nils-Eric Carlsson, B-ljud
 • Hugo Bolander, Regiassistent
 • Louis Huch, Stillbildsfoto
 • Signe Hasso, Vera Irmelin, rättskemist, flykting
 • Alf Kjellin, Björn Almkvist, kriminalkommissarie
 • Ulf Palme, Atkä Natas, agent
 • Gösta Cederlund, provinsialläkare
 • Yngve Nordwall, Lindell, kriminalkommissarie
 • Hannu Kompus, flyktingpräst
 • Sylvia Tael, Vanja, flykting
 • Els Vaarman, flyktingkvinna, mötestalare
 • Edmar Kuus, Leino, alias Sander, angivare
 • Helene Kuus, flykting, kvinna på bröllopet
 • Rudolf Lipp, "Skuggan"
 • Stig Olin, Speaker och ung man i förort
 • Ivan Bousé, agenter för Liquidatzia
 • Magnus Kesster, villaägare i förort
 • Alexander Baumgarten, kapten på "Mrofnimok Gadyn"
 • Ragnar Klange, bilist
 • Lillie Wästfeldt, hans fru
 • Hanny Schedin, dam med störd nattsömn
 • Gunwer Bergkvist, radiotelefonist
 • Mona Geijer-Falkner, kvinna i hyreshuset
 • Erik Forslund, portvakt i ateljéhuset
 • Sven-Axel "Akke" Carlsson, ung man vid bil
 • Helga Brofeldt, äldre chockad kvinna
 • Georg Skarstedt, bakfull jobbare
 • Maud Hyttenberg, studentska vid Karl XII:s staty
 • Wera Lindby, chockad kvinna
 • Mona Åstrand, ung flicka
 • Fritjof Hellberg, styrman på båten
 • Eddy Andersson, maskinist
 • Harald Björling, andre maskinist
 • Sten Hansson, kock
 • Eddie Ploman, tjänsteman på rättskemiska anstalten
 • Ingemar Jacobsson, polis
 • Wiktor "Kulörten" Andersson
 • Priit Hallap, estländare
 • Birger Sahlberg, Ej identifierade roll
 • Segol Mann
 • Gregor Dahlman
 • Gösta Holmström
 • Willy Koblanck
 • John Björling
 • Nils Hultgren
 • C.G. Lundin
 • Peter Winner
 • Gustaf Hedström
 • James Harker
 • Olof Sjöstrand
 • Gertrud Lilienberg
 • Gustaf Hiort af Ornäs
 • Agnes Lepp-Kosik
 • Helmi Nerep
 • Hilma Nerep
 • Marje Parikas
 • Riina Reinik
 • Harri Kaasik
 • Teet Koppel
 • Hans Laks
 • Gustav Laupman
 • Elmar Nerep
 • Karl Sööder