Stig Olin

Skådespelare och regissör 1920-2008

Olin slog igenom som skådespelare på 1940-talet och blev då bekant med Ingmar Bergman. I Bergmans debutfilm Kris spelade Olin sin första av flera för honom specialskrivna roller och fick fortsatt agera Bergmans alter ego i ett flera av regissörens tidiga filmer. 1967 blev Olin började Olins chefsbana på Sveriges Radio, men han släppte aldrig teatern. Under en tjänstledighet satte han exempelvis upp Sondheims A Little Night Music, baserad på Sommarnattens leende, en version Bergman aldrig var särskilt förtjust i. Stig Olin är far till skådespelaren Lena Olin.

Stig Olin

Skådespelare och regissör 1920-2008

Olin slog igenom som skådespelare på 1940-talet och blev då bekant med Ingmar Bergman. I Bergmans debutfilm Kris spelade Olin sin första av flera för honom specialskrivna roller och fick fortsatt agera Bergmans alter ego i ett flera av regissörens tidiga filmer. 1967 blev Olin började Olins chefsbana på Sveriges Radio, men han släppte aldrig teatern. Under en tjänstledighet satte han exempelvis upp Sondheims A Little Night Music, baserad på Sommarnattens leende, en version Bergman aldrig var särskilt förtjust i. Stig Olin är far till skådespelaren Lena Olin.

"Det låter bra. Men kommer Sondheim till Stockholm åker du i fängelse."

Ingmar Bergman om Olins uppsättning av A Little Night Music.

Om Olin

Född Stig Högberg den 10 september 1920 i Stockholm som utomäktenskaplig son till en apotekare. Sina första år tillbringade han på barnhem och adopterades i skolåldern av ett barnlöst par.

Olin slog igenom som skådespelare på 1940-talet och blev bekant med Ingmar Bergman när denne arbetade på Svensk Filmindustris manusavdelning i början av årtiondet. I Bergmans debutfilm 
Kris spelade Olin sin första av flera för honom specialskrivna roller och fick fortsatt agera Bergmans alter ego i ett flertal av regissörens tidiga filmer.

1953 skrev och regisserade han sin första egna film
I dur och skur och fortsättningsvis arbetade Olin hellre bakom än framför kameran. Den 1 januari 1959 sades han dock upp från sitt jobb som regissör på Svenska Filmindustri, liksom även Ingmar Bergman, på grund av de för SF dystra tider som televisionens genombrott inneburit. Detta kopplat till sjukdom relaterat till för hög arbetsbelastning fick honom att 1959 avsluta sin karriär som filmskapare för att i stället ta anställning vid Sveriges Radio. Ekonomiskt innebar glappet mellan anställningarna svårigheter och Hasse Ekman organiserade en stödgala till hans förmån på Stockholms konserthus.

Olin blev 1967 chef för radiounderhållningen och från 1972 var han programchef. Först 1980 lämnade han Sveriges Radio. Under sin tid på SR var han dock vid flera tillfällen tjänstledig för att jobba med teater. Bland annat satte han 1978 upp Stephen Sondheims A Little Night Music (baserad på Sommarnattens leende), med bland andra Zarah Leander och Jan Malmsjö i rollerna. Scenografin gjordes av Mago. Ingmar Bergman var aldrig särskilt förtjust i denna musikalversion av sin film och sa till Olin, som försökte få in så mycket av filmen som möjligt i uppsättningen: "Det låter bra. Men kommer Sondheim till Stockholm åker du i fängelse."

Olin skrev även en del filmmusik och flera schlagers. Bland hans mest kända schlagerkompositioner märks En gång jag seglar i hamn, På söndag och Jag tror på sommaren.

Tillsammans med hustrun Britta Holmberg fick han barnen Mats och Lena Olin. Den senare har även hon arbetat med Ingmar Bergman. Olin var även en tid gift med skådespelerskan Helena Kallenbäck. 

Stig Olin avledd i Stockholm den 28 juni 2008.

Källor

  • Helena Kallenbäck, Trådrullen: Stig Olins memoarer, (Stockholm: Askild & Kärnekull, 1981).
  • Svensk filmdatabas.

Bilder / videor