Harry Schein

VD Svenska Filminstitutet 1924-2006

Kulturell, ekonomisk och politisk mångsysslare. Recenserade Bergmanfilmer för BLM under 50-talet och var starkt aktiv i grundandet av Svenska Filminstitutet i början av 60-talet.

Harry Schein

VD Svenska Filminstitutet 1924-2006

Kulturell, ekonomisk och politisk mångsysslare. Recenserade Bergmanfilmer för BLM under 50-talet och var starkt aktiv i grundandet av Svenska Filminstitutet i början av 60-talet.

Om Schein

Född i Wien den 13 oktober 1924. Hans far dog 1936 hans mor som var judinna sände med anledning av nazisternas judeförföljelser samma år ensam den fjortonårige Harry Schein till Sverige. Schein invandrade på en kvot som mosaiska församlingen i Stockholm hade. I Sverige vistades han först hos en lantbrukare i Småland, arbetade senare på apotek i Uppsala och utexaminerades som 18-åring efter kvällsstudier på Stockholms Tekniska Institut.

1950 döptes han av prosten Erik Bergman, Ingmar Bergmans far, och blev samma år svensk medborgare. Samtidigt som han arbetade på Merkantila Ingenjörsbyrå fick han patent på en vattenreningsmetod. Den kulturintresserade Schein skrev mellan åren 1948–56 också filmrecensioner för Bonniers Litterära Magasin och recenserade där, med såväl positiva som negativa omdömen, åtskilliga Bergmanfilmer. 1955 övertog han den firma han arbetade för och sålde den 1960 till Albert Bonnier. Han blev vid denna tidpunkt ekonomiskt oberoende.

Schein hade vid det laget hunnit bli en profil både inom kulturen och politiken. Han hade på 1940-talet gått med i Clarté, partipolitiskt obunden socialistisk förening som drog till sig intellektuella. Schein stod socialdemokratin nära och hans otaliga debattinlägg inom vitt skilda ämnesområden hade ofta ett socialdemokratiskt perspektiv. Han var sedan 1950-talet vän till Olof Palme och var dennes tennispartner under många år. Genom sina förbindelser i regeringskretsar kunde stat och filmbransch förenas i det första filmavtalet den 6 mars 1963. Filmbranschen befriades från nöjesskatten och istället gick 10 procent av biobiljettpriset till det nybildade Svenska Filminstitutet. Detta kom att garantera en kontinuerlig svensk filmproduktion under de följande decennierna. Tiden efter filmreformen kom också att mynna ut i en andra guldålder för svensk film med, förutom Ingmar Bergman, Bo Widerberg och Jan Troell som framstående namn.

Schein började som verkställande styrelseledamot för Svenska Filminstitutet och fortsatte som vd fram till 1970. 1972 återvände han som vd och styrelseordförande och stannade i denna omgång fram till 1978. Under denna period kom han att under kontroversiella former samproducera Bergmans Viskningar och rop.

1971–76 var han även aktiv som utredare på utbildningsdepartementet och mellan åren 1983–87 vd för Sveriges Investeringsbank. Han var också en tid ordförande i STIM och Sveriges Radio. Harry Schein var även under många år en flitig debattör i tidningar och hade under åttiotalet en egen kolumn i Dagens Nyheter. 1980 utkom hans självbiografi Schein

Harry Schein var mellan åren 1956–89 gift med Bergmanaktrisen Ingrid Thulin. Han avled i hemmet i Stockholm den 11 februari 2006.

Källor

  • Myggans nöjeslexikon: ett uppslagsverk om underhållning, red. Uno Myggan Ericson, (Höganäs: Bra böcker, 1989-1993).
  • Svensk filmdatabas.

Bilder / videor