Långfilm, 1954

En lektion i kärlek

Elegant äktenskapskomedi om gynekolog som försöker återerövra sin hustru under resa till Köpenhamn.

"Men mitt förhållande till komedin har varit komp­licerat och komplikationerna sträcker sig långt tillbaka i tiden. [...] Det hette redan från bör­jan att 'Ingmar har ingen humor'."
Ingmar Bergman i Bilder

Om filmen

Två år tidigare hade Bergman i den episod i en hiss, som avslutar Kvinnors väntan, med samma skådespelare, Eva Dahlbeck och Gunnar Björnstrand, för första gången prövat den lätta, snabba, sofistikerade spelstil, som han nu genomförde i större skala i En lektion i kärlek. Den gången hade han inte möjligheterna att omedelbart fortsätta och vidareutveckla denna spelstil, men när han efter det ekonomiskt katastrofala fiaskot med den Sandrew-producerade Gycklarnas afton åter tagits till nåder av Carl Anders Dymling och SF möttes de i det gemensamma intresset att tills vidare lämna de allvarliga ämnena för lättare och mera komedibetonade uppslag, gärna med ironiska erotiska undertoner. Så kom En lektion i kärlek till som den första av tre filmer av denna typ. De två följande var Sommarnattens leende och Kvinnodröm, den förstnämnda Bergmans första stora internationella framgång, den sistnämnda hans tack till Anders Sandrew för finansieringen av Gycklarnas afton. Men sedan lockade andra ämnen honom definitivt och han återvände aldrig till den lätta erotiska komedin.

En lektion i kärlek, Harriet Andersson, Gunnar Björnstrand

Davids (Gunnar Björnstrand) dotter Nix (Harriet Andersson) tycker till skillnad från de vuxna att kärleken är äcklig.

© AB Svensk Filmindustri

Inspirationskällor
Så här beskriver Bergman i Bilder sin ingång till filmen och den för honom delvis nya genren:

Men mitt förhållande till komedin har varit komp­licerat och komplikationerna sträcker sig långt tillbaka i tiden. [...] Det hette redan från bör­jan att 'Ingmar har ingen humor'. [...] Jag gjorde flera försök att vara rolig. I Helsingborg iscen­sat­te jag två nyårsrevyer och skrev några nummer som jag tyckte var roliga. Men ingen drog på mun och jag grubblade åtskilligt över hur andra bar sig åt när de fick folk att skratta. Jag kunde inte för mitt liv begripa hur det gick till. [...]

Kvinnors väntan gjorde jag mitt första all­varliga försök. 

Inspelningen
Inspelningen av En lektion i kärlek påbörjades 30 juli 1953 och avslutades 16 september 1953. Ur Bilder

Det fanns någonting avgörande i mötet mel­lan mig, Eva och Gunnar. De var båda talang­fulla och kreativa skådespelare. De kände genast att jag kanske inte hade gjort någon märkvärdig text men att situationen som sådan var tacksam. Jag var för egen del skräckslagen inför mitt första för­sök att göra komedi. Med öppet förtroende och stor taktfullhet lärde de mig hur jag skulle gå till­väga.

[...] I en närmast farsartad scen ämnar Eva hänga sig. Samtidigt förklarar Gunnar henne sin kär­lek. Taket ramlar ner och allt­sammans blir fak­tiskt ganska roligt. Då vi skulle spela in sce­nen fick jag kalla fötter. Jag sa till Eva och Gun­nar att jag tittat på texten och att den var all­de­les omöjlig. Det var tråkigt, illa skrivet och vi mås­te göra det på något annat sätt. Eva och Gun­nar pro­tes­terade med en mun. De ber mig lämna ateljén. [...] - 'Låt oss hålla på med det här en tim­me. Sen spelar vi upp scenen för dig när vi är fär­di­ga.' Så skedde. Och jag såg plötsligt: Jaså gick det att göra så här! En bättre lektion hade jag in­te kun­nat få. Där grundades förtroendet, trygg­he­ten, av­spänd­heten och professionalismen oss emel­lan. En sta­dig grundval för komedierna, inte minst Sommarnattens leende.

En lektion i kärlek, Bakombild, Bergman, Gunnar Björnstrand, Eva Dahlbeck, Harriet Andersson

Bergman och tre av regissörens favoritskådespelare.

© AB Svensk Filmindustri

Källor

 • Ingmar Bergmans Arkiv.
 • Ingmar Bergman, Bilder.
 • Svensk filmdatabas.
 • Svensk filmdatabas.

Bilder / videor

Medarbetare

 • Ingmar Bergman, Regi och manus
 • Martin Bodin, Foto
 • Oscar Rosander, Klippning
 • Birgit Norlindh, Scripta
 • Bente Munk, Scripta
 • P.A. Lundgren, Arkitekt
 • Nils Nittel, Smink
 • Ulrika Gernandt, Smink
 • Dag Wirén, Musik
 • Eskil Eckert-Lundin, Orkesterledare
 • Sven Hansen, Ljudtekniker
 • Sven Säfström, Elektriker
 • Gustav Roger, Inspelningsledare
 • Allan Ekelund, Produktionsledare
 • Bengt Nordwall, B-foto
 • Rolf Carlsten, Regiassistent
 • Louis Huch, Stillbildsfoto
 • Sven Löfgren, Chaufför
 • Nils Löfgren, Chaufför
 • Eva Dahlbeck, Marianne Erneman
 • Gunnar Björnstrand, David Erneman, Mariannes man, kvinnoläkare
 • Harriet Andersson, Nix, Mariannes och Davids dotter
 • Göran Lundquist, Pelle, Mariannes och David son
 • Yvonne Lombard, Suzanne Verin, David älskarinna
 • Åke Grönberg, Carl
 • Olof Winnerstrand, Henrik Erneman, professor, Davids far
 • Renée Björling, Svea Erneman, Davids mor
 • Dagmar Ebbesen, syster Lisa, Davids mottagningssköterska
 • John Elfström, Sam, professor Ernemans chaufför
 • Carl Ström, farbror Axel, krukmakare
 • Sigge Fürst, prästen
 • John Melin, bröllopsgäst
 • Tor Borong, taxichauffören i Köpenhamn
 • Mats Olsson, pianist på krogen i Nyhavn
 • Torbjörn "Tompa" Jahn, klarinettist på krogen i Nyhavn
 • Siv Ericks, patient hos David
 • Tor Åhman, ung man på krogen i Nyhavn
 • Kjell Nordenskiöld, ung man på krogen i Nyhavn
 • Yvonne Brosset, dansös på krogen i Nyhavn
 • Birgitte Reimer, Lise, flickan på krogen i Nyhavn
 • Georg Adelly, bartender på krogen i Nyhavn
 • John Starck, mannen som letar efter sin fru på krogen i Nyhavn
 • Arne Lindblad, hotelldirektören i Köpenhamn
 • Torsten Lilliecrona, Jönsson, portiern på Hotell Havsvik
 • Gösta Prüzelius, tågkonduktören
 • Helge Hagerman, handelsresanden på tåget
 • Margareta Öhman, hotelluppasserska
 • Björn Näslund, en pojke
 • Bengt Thörnhammar, bröllopsgäst
 • Georg Skarstedt, bröllopsgäst
 • Wera Lindby, bröllopsgäst
 • Vincent Jonasson, bröllopsgäst
 • Kaj Hjelm, bröllopsgäst
 • Gustaf Färingborg, bröllopsgäst
 • Olle Ekbladh, bröllopsgäst
 • Henning Blanck, bröllopsgäst
 • Julie Bernby, bröllopsgäst
 • P A Lundgren