Teater, 1984

Kung Lear

Pampig comeback för Bergman på Dramaten. Jarl Kulle gör titelrollen och en ung Mikael Persbrandt agerar stol.

"Det är en storartad tolkning, en teaterprestation inför vilken kritikernas adjektiv bara har att buga sig i vanmakt."
Björn Nilsson, Expressen

Om uppsättningen

Bergman lämnade på presskonferensen sin tolkning av pjäsens handling:

Kung Lear är egentligen i sin magnifika förklädnad en vanlig vardagshistoria om en dominant familjefar som tar förtidspension och delar ut arvet mellan barnen i tanke att binda dem till sig i ständig tacksamhet och glädje, en daglig gäst som ger goda råd och vet allting bättre i den självbelåtna förvissningen att ha mat och husrum för resten av livet. Men kungen räknar fel...

Scenograf och kostymskapare var Gunilla Palmstierna-Weiss som införde idén om att använda figuranterna som möbler åt hovet för att förstärka dramats politiska aspekter. Bland dem som agerarade stol återfanns en ung Mikael Persbrandt.

Kritikerna var mer än nöjda. Björn Nilsson i Expressen skrev: "Det är en storartad tolkning, en teaterprestation inför vilken kritikernas adjektiv bara har att buga sig i vanmakt."

Källor

 • Ingmar Bergmans Arkiv.
 • Henrik Sjögren, Lek och raseri: Ingmar Bergmans teater 1938-2002, (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2002).

Medarbetare

 • Jarl Kulle, Kung Lear
 • Margaretha Byström, Goneril
 • Ewa Fröling, Regan
 • Lena Olin, Cordelia
 • Jan-Olof Strandberg, Narren
 • Börje Ahlstedt, Kent
 • Per Myrberg, Gloucester
 • Mathias Henrikson, Edgar
 • Tomas Pontén, Edmund
 • Per Mattsson, Albany
 • Peter Stormare, Cornwall
 • Olof Lundström Orloff, Oswald
 • Lakke Magnusson, Burgund
 • Peter Andersson, Cornwall/Frankland
 • Johan Lindell, Frankland
 • Hans Strååt, Officeren
 • Birger Malmsten, Tjänaren
 • Rolf Skoglund, Skrivaren
 • Frank Sundström, Läkaren
 • Gudmar Wiveson, Härolden
 • Jan Nyman, Härolden
 • Dennis Dahlsten, Kaptenen
 • Pierre Wilkner, Fäktmästaren
 • Ing-Britt Andersson, Gycklare
 • Ivan Ossoinak, Gycklare
 • Marie Richardson, Gycklare
 • Per Svensson, Gycklare
 • Pia Johansson, Gonerils hov
 • Jan Halling, Gonerils hov
 • Staffan Lindberg, Gonerils hov
 • Kristina Törnqvist, Reserv
 • Katarina Weidhagen, Regans hov
 • Karl Dunér, Regans hov
 • Rafael Edholm, Regans hov
 • Malte Forssell, Regans hov
 • Peter C Blomberg, Tjänare
 • Anna-Carin Franzén, Tjänare
 • Anders Palm, Tjänare
 • Kim Wesén, Tjänare
 • Anders Hambraeus, Soldat
 • Thomas Strand, Soldat
 • Marta Oldenburg, Regans hov
 • Christer Karlsson, Reserv
 • Mikael Persbrandt, Reserv
 • Gerthi Kulle, Regan
 • Johan Rabaeus, Härolden
 • Staffan Fridman, Gycklare
 • Elisabet Melander, Gycklare
 • Stefan Larsson, Gycklare
 • Anne Barlind, Gonerils hov
 • Maria Bergström, Gonerils hov
 • Anja Dahlström, Gonerils hov
 • Monica Knudsen, Gonerils hov
 • Sören Wallström, Gonerils hov
 • Catharina Alinder, Regans hov
 • Ann-Sofie Kylin, Regans hov
 • Åsa Lekberg, Regans hov
 • Lena Nilsson, Regans hov
 • Margareta Rylander, Tjänare
 • Ralf Tjernlund, Tjänare
 • Fredrik Backman, Soldat
 • Niklas Danielsson, Soldat
 • Stenka Fors, Soldat
 • Max Glantz, Soldat
 • Hans Ledel, Soldat
 • Joachim Vogel, Soldat
 • Clea Lundberg, Hov
 • Michael Winsa, Hov
 • Sven Larsson, Hov/Tjänare
 • Steve Kratz, Hov
 • Maria Therese Sarrazin, Gycklare
 • Mikael Cocke, Soldat
 • Jonas Erkman, Soldat
 • Björn Hedrén, Soldat
 • Fredrik Hammar, Soldat
 • Bo J:son Lindh, Soldat
 • Lars Forsgren, Soldat
 • Carl-Henrik Wendt, Soldat
 • Peter Widman, Soldat
 • Uno Vesterlund, Soldat
 • Eva Callenbo, Tjänare
 • Matilda Mattson, Tjänare
 • Paula Ternström-Almquist, Tjänare
 • Stein Rognstad, Tjänare
 • Erik Wingqvist, Tjänare
 • Annika Lindberg, Reserv
 • Måns Edwall, Reserv
 • Oscar Ljung, Gammal man
 • Herbert Grevenius, Dramaturg
 • Ulla Åberg, Dramaturg
 • Béla Rerrich, Fäktningsinstruktör
 • William Shakespeare, Författare
 • Ulla Cederlund, Inspicient
 • Donya Feuer, Koreografi
 • Mait Angberg, Koreografiassistent
 • Gunilla Palmstierna-Weiss, Kostym
 • Lars Johnsson, Ljusdesign
 • Daniel Bell, Musik
 • Leif Qviström, Peruk och mask
 • Anna Lena Melin, Peruk och mask
 • Ingegerd Sundstedt, Peruk och mask
 • Helena von Bergen, Peruk och mask
 • Ingmar Bergman, Regi
 • Anita Molander, Regiassistent
 • Stefan Lundgren, Rekvisitör
 • Karl Evert Kevestad, Rekvisitör
 • Peter Schantz, Rådgivare
 • Maria Lagerbielke, Scenografiassistent
 • Holger Juhlin, Snickare
 • Britta Olin, Sufflös
 • Bernt Thorell, Tekniker
 • Jakob Tigerschiöld, Workshop
 • Agneta Pauli, Workshop
 • Britt G. Hallqvist, Översättning