Långfilm, 1949

Törst

Äktenskapligt gräl mellan amanuens och balettdansös i sovkupé mellan Basel och ett midsommartomt Stockholm.

"På ett fint och taktfullt sätt hjälpte hon [Birgit Tengroth] mig att for­ma den lesbiska episoden. Det här var ett för sin tid eldfängt stoff."
Ingmar Bergman i Bilder

Om filmen

Novellsamlingen Törst av Birgit Tengroth (född 1915) utkom 1948. Svensk Filmindustri hade förvärvat rättigheterna och uppdragit åt Herbert Grevenius att binda ihop novellerna till en sammanhängande berättelse för film. När regiuppdraget gick till Ingmar Bergman bad han författaren att spela Viola. Bergman i Bilder

"Jag kände intensivt att jag be­hövde hennes medverkan på många nivåer. På ett fint och taktfullt sätt hjälpte hon mig att for­ma den lesbiska episoden. Det här var ett för sin tid eldfängt stoff. Mycket riktigt klippte film­cen­suren ett väsentligt stycke av uppgörelsen mel­lan Birgit Tengroth och Mimi Nelson, något som gör slu­tet av episoden ganska obegripligt."


Inspirationskällor

Den franske kritikern och regissörskollegan François Truffaut har påpekat likheter mellan Törst och två filmer av Alfred Hitchcock: Suspicion samt Rich and Strange. På samma sätt som Hitchcock, menar Truffaut, iscensätter Bergman en dialog mellan en man och en kvinna med hjälp av nästan omärkliga men talande gester, åtföljda av precisa, stiliserade blickar.

Törst, Birgitt Tengroth

Den erotiskt laddade scenen mellan Viola (Birgit Tengroth) och Valborg (Mimi Nelson).

Foto: Louis Huch © AB Svensk Filmindustri

 

I Bilder har Bergman själv, oberoende av Truffaut, kommenterat just detta grepp som ett lärospån av sin huvudrollsinnehavare:

Birgit Tengroth gjorde dessutom en regiinsats som jag inte glömmer. Den lärde mig något nytt och av­görande. De två kvinnorna sitter tillsam­mans i sommar­skymningen och har druckit en fla­ska vin. Birgit är täm­ligen berusad och får en ci­ga­rett av Mimi som också tänder den. Sedan för hon långsamt den brinnande tänd­stickan mot sitt an­sikte och håller den ett ögonblick vid sitt hög­ra öga innan den slocknar. Detta var Birgit Teng­roths idé. Jag minns den starkt eftersom jag ald­rig ha­de gjort något liknande. Att bygga med små, knappt märk­bara, suggestiva detalj­skeenden blev i fortsättningen en särskild komponent i mitt fil­man­de. 

Källor

 • Ingmar Bergmans Arkiv.
 • Ingmar Bergman, Bilder.
 • Svensk filmdatabas.

Medarbetare

 • Ingmar Bergman, Regi
 • Herbert Grevenius, Manus
 • Gunnar Fischer, Foto
 • Oscar Rosander, Klippning
 • Ingegerd Ericsson, Scripta
 • Alva Lundin, Förtexter
 • Nils Svenwall, Arkitekt
 • Ellen Bergman, Koreograf
 • Erik Nordgren, Musik
 • Lennart Unnerstad, Ljudtekniker
 • Eskil Eckert-Lundin, Orkesterledare
 • Helge Hagerman, Produktionsledare
 • Hugo Bolander, Inspelningsledare
 • Hilmer Peters, Inspicient
 • Gösta Ström, Inspicient
 • Bengt Järnmark, B-foto
 • Gustaf Halldin, B-ljud
 • Louis Huch, Stillbildsfoto
 • Eva Henning, Rut, f.d. balettdansös
 • Birger Malmsten, Bertil, amanuens, konsthistoriker, hennes man
 • Birgit Tengroth, Viola, Bertils f.d. älskarinna
 • Hasse Ekman, doktor Rosengren, psykiater
 • Mimi Nelson, Valborg, Ruts kamrat i balettskolan
 • Bengt Eklund, Raoul, kapten, Ruts älskare
 • Gaby Stenberg, Astrid, Raouls fru
 • Naima Wifstrand, fröken Henriksson, balettlärarinna
 • Sven-Eric Gamble, glasmästeriarbetaren på Rosengrens mottagning
 • Gunnar Nielsen, Rosengrens assistentläkare
 • Estrid Hesse, patient hos Rosengren
 • Calle Flygare, den danske prästen på tåget
 • Monica Weinzierl, den lilla flickan på tåget
 • Else-Merete Heiberg, den lilla flickans mamma, norska
 • Verner Arpe, den tyske konduktören
 • Sif Ruud, den pratsjuka änkan på kyrkogården
 • Gerhard Beyer, tidningsförsäljaren i Basel
 • Herman Greid, stadsbudet i Basel
 • Laila Jokimo, en av Ruts balettkamrater
 • Inga Norin-Welton, en av Ruts balettkamrater
 • Öllegård Wellton, en av Ruts balettkamrater
 • Ingeborg Bergius, en av Ruts balettkamrater
 • Peter Winner, tysk polis
 • Britta Brunius, sjuksköterskan efter Ruts abort
 • Inga-Lill Åhström, balettskolepianisten
 • Erik Arrhenius, en man i kupén med festande tågpassagerare
 • Carl Andersson, en man i kupén med festande tågpassagerare
 • Inga Gill, en dam på hotellet
 • Wiktor "Kulörten" Andersson, portvakt
 • Gustaf A. Herzing, tysk polis