Långfilm, 1953

Gycklarnas afton

Mästerligt om halvtaskigt gyck­larsällskap på katastrofalt gästspel i sydskånsk håla.

"Jag vägrar [...] att okulärbesiktiga den uppkastning Ingmar Bergman lämnat efter sig den här gången, även om jag kan tänka mig att menyn varit god från början."
Filmson i Aftonbladet

Om filmen

Gycklarnas afton var den första filmen av Ingmar Bergman som producerades av Sandrews, den andra och sista som han också regisserade, blev Kvinnodröm. Sandrews var dock också medproducenter till Fanny och Alexander samt producerade Söndagsbarn efter Bergmans manus.

Ingmar Bergman i Bilder:

Det finns inte så värst mycket att säga om Gycklarnas afton. Man kan påstå att fil­men är ett tumult men ett väl disponerat tumult. Jag skrev den på ett litet hotell vid Mosebacke Torg i samma hus som Södra Teatern. Rum­met var trångt med milsvid utsikt över staden och in­lop­pet. Det gick en vindlande lönntrappa från hotel­let ner till teatern. På kvällarna hördes musiken från revy­scenen. På nätterna festade skådespe­lar­na och de­ras säll­samma gäster i hotellmatsalen. I den här mil­jön blev Gycklarnas afton till på mind­re än tre veckor. Jag minns att dämonerna, den re­tro­spektiva svartsjukans dämoner, betsla­des och spändes för lastvagnen. De tvangs till produktiv verksamhet. Jag skrev filmen rakt upp och ner, utan att tänka efter eller kontemplera.

Dramat hade sin upprinnelse i en dröm, och dröm­men gestaltade jag i återblicken om Frost och Alma. [...] Om man vill använda musikalisk termino­logi kan man säga att episoden med Frost och Alma är huvudtemat. Sedan följer inom den en­het­liga tidsramen ett antal variationer: erotik och förödmjukelse i växlan­de kombi­nationer. 

 

Gycklarnas afton, Anders Ek, Gudrun Brost

Makarna Frost (Anders Ek och Gudrun Brost). Ek skördade stora teaterframgångar med Bergman under tiden i Göteborg i slutet av 1940-talet och medverkade senare i fyra av Bergmans filmer.

Foto: Hans Dittmer © Sandrew Metronome


Inspirationskällor

I Bilder har Bergman beskrivit hur Gycklarnas afton föddes ur en landskapsvision: "Det var några cirkusvagnar som rullade fram i gryningen en vårvinterdag i trakten av Gimo. Det uppländska landskapet där har i all sin tristess en egendomlig demoni, som jag fängslas av."

Gycklarnas afton är relativt uppriktig och skamlöst personlig. Albert Johansson, cirkus­di­rektören, älskar Anne och sitt förvirrade cir­kusliv. Ändå dras han till den små­borgerliga trygg­he­ten hos den övergivna hustrun. Han är kort sagt ett tumult av känslor på två ben. Att Åke Grön­berg spelar honom och att rollen är skri­ven för honom handlar inte om någon påverkan från Duponts Varieté (1925) med Emil Jannings. Det är enk­la­re än så. Vill en mager och tanig re­gis­sör göra ett självporträtt så väljer han natur­ligt­vis en karl som är fet.

 

Gycklarnas afton, Åke Grönberg, Annika Tretow

Agda (Annika Tretow) visar inget intresse när Albert (Åke Grönberg) föreslår att de skall återuppta samlivet. Hon har en gång för alla fått nog av cirkusfolkets smuts och förnedring.

Foto: Hans Dittmer © Sandrew Metronome


Inspelning

Inspelningen startade i slutet av februari 1953 och avslutades i början av juni. På grund av tidigare bestämt engagemang kunde Hilding Bladh inte utföra hela kameraarbetet. Fotograf blev istället Sven Nykvist och produktionsledare Lars-Owe Carlberg. Bägge skulle i fortsättningen bli Bergmans trogna medarbetare. För övrigt markerade Gycklarnas afton även början på ett långt samarbete med kostymören Mago.

Källor

 • Ingmar Bergmans Arkiv.
 • Ingmar Bergman, Bilder.
 • Svensk filmdatabas.
 • Svensk filmdatabas.

Medarbetare

 • Ingmar Bergman, Regi och manus
 • Sven Nykvist, Foto
 • Hilding Bladh, Foto
 • Carl-Olov Skeppstedt, Klippning
 • Marianne Axelsson, Scripta
 • Alva Lundin, Förtexter
 • Bibi Lindström, Arkitekt
 • Max Goldstein, Kläder
 • Nils Nittel, Smink
 • Karl-Birger Blomdahl, Musik
 • Olle Jakobsson, Ljudtekniker
 • Lars-Owe Carlberg, Inspelningsledare
 • Rune Waldekranz, Produktionschef
 • Hans Dittmer, B-foto
 • Lars Johnsson, B-foto
 • Gösta Björck, B-ljud
 • Rune Zetterlund, Teknisk rådgivare
 • John W. Björling, Teknisk rådgivare
 • Sigvard Törnqvist, Teknisk rådgivare
 • Åke Grönberg, Albert Johansson, direktör för Cirkus Alberti
 • Harriet Andersson, Anne, cirkusryttarinna, hans älskarinna
 • Hasse Ekman, Frans, teaterskådespelare
 • Anders Ek, Teodor Frost, vit clown
 • Gudrun Brost, Alma Frost, hans fru
 • Annika Tretow, Agda, innehavarinna av tobaksaffär, Alberts fru
 • Erik Strandmark, Jens, clown och cirkusmedhjälpare
 • Gunnar Björnstrand, Sjuberg, teaterdirektör
 • Curt Löwgren, Blom, inspicient på Sjubergs teater
 • Otto Moskovitz, cirkusdvärg
 • Åke Fridell, artilleriofficer
 • Majken Torkeli, Ekbergskan, medlem av cirkusorkestern
 • Vanje Hedberg, hennes son, orkestermedlem
 • Hanny Schedin, tant Asta, cirkusartist
 • Göran Lundquist, Alberts och Agdas äldste son
 • Mats Hådell, Lill
 • Eric Gustafson, polis
 • Michael Fant, Vackra Anton, programutropare
 • Julie Bernby, lindanserska
 • Conrad Gyllenhammar, Fager, cirkusartist
 • Mona Sylwan, fru Fager, cirkusartist
 • Naemi Briese, fru Meijer, cirkusartist
 • Lissi Alandh, teaterskådespelerska
 • Karl-Axel Forssberg, teaterskådespelare
 • Olav Riégo, teaterskådespelare
 • John Starck, teaterskådespelare
 • Erna Groth, teaterskådespelerska
 • Agda Helin, teaterskådespelerska
 • John Björling, onkel Greven, cirkusartist
 • Gunborg Larsson, fru Tanti, cirkusartist
 • Gunnar Lindberg, poliskonstapel
 • Mago